--
Algemene Voorwaarden
Lees hieronder goed onze algemene voorwaarden door voordat je je bij ons inschrijft. Zo voorkomen we verwarringen.

Algemeen Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Balans & Dans

1. Bij inschrijving bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2. Bij het inschrijven van een minderjarige dient een geldige legitimatie van de ouder/verzorger getoond te worden. Het inschrijfformulier dient door de ouder/verzorger te worden getekend en die blijft te allen tijde de verantwoording houden over de minderjarige.

3. U geeft zelf aan of u een abonnement wil afsluiten, een strippenkaart wil aanschaffen, losse lessen wil volgen of eerst een gratis proefweek wil volgen.

4. Bij inschrijving dient u het inschrijfbedrag van € 25,00 te voldoen. Oud-leden betalen € 15,- administratiekosten.

5. Speciale work-outs en cursussen dienen apart betaald t worden.

6.  De maandelijkse contributie gaat via een automatische incasso. Het bedrag wordt in de laatste week van de voorafgaande maand afgeschreven (bijvoorbeeld; eind juni wordt de contributie van de maand juli afgeschreven). Indien u liever op een andere manier betaalt, kunt u bij de receptie contant of per pin betalen, echter wel voor de 25ste van de maand. Bij storneren van de incasso of te laat betalen (na de 25ste) wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

7. De eerste maand van het abonnement dient bij de receptie betaalt te worden. Na het tekenen van het inschrijfformulier en de betaling van de inschrijfkosten en de eerste maand gaat uw abonnement in.

8. U betaalt € 5,00 voor een Balans&Dans pasje. Dit pasje wordt uw eigendom. Bij verlies van uw pasje dient u nogmaals € 5,00 te betalen voor het aanschaffen van een nieuwe.

9. Balans&Dans werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand met in achtneming van de abonnementsduur. Na het aflopen van het abonnement ( 1 jaar en 6 mnd) stopt het abonnement niet maar wordt automatisch omgezet in een B&D maand abonnement van € 40,50 (volwassenen).

10. Bij het aanschaffen van een kids kwartaal abonnement, geldt een kalendermaand opzegtermijn, mits het kwartaal afgelopen is. Mocht u midden in een kwartaal willen opzeggen, is dat niet mogelijk. Het abonnement loopt automatisch door na het einde van een kwartaal.

11. Balans&Dans biedt alle nieuwe leden een gratis proefweek aan. Binnen deze week kunt u aangeven of u een abonnement contracteert of een opzegformulier invult. Als u binnen het gestelde termijn van 7 dagen in de proefweek geen wijziging aan ons doorgeeft, wordt uw proefweek automatisch omgezet in een B&D maand abonnement van € 40,50.

12. In geval van ziekte kan in overleg het abonnement, met een maximum van 2 maanden, stop worden gezet. U betaalt het abonnement door maar kunt na afloop van de abonnementsduur 2 maanden gratis sporten.

13. In geval van zwangerschap kan uw abonnement na de zesde maand zwangerschap voor 6 maanden stop worden gezet, in dit geval blijft het pasje in uw bezit. U betaalt het abonnement door maar kunt na afloop van de abonnementsduur de aantal (stop) maanden gratis sporten.

14. Opzeggen kan persoonlijk aan de balie of per brief met een handtekening, dus niet via de mail of de telefoon.

15. Balans & Dans behoudt zich het recht voor te allen tijde de groepslessen te veranderen.

16. Balans & Dans behoudt zich het recht voor om een dag per week gesloten te zijn. Alsmede op officiële en erkende feestdagen/vakanties is Balans & Dans gerechtigd gesloten te zijn.

17. Balans & Dans behoudt zich het recht om ten allen tijden de prijzen van producten aan te passen/verhogen.

18. Deelname aan lessen verzorgd door Balans & Dans is geheel op eigen risico. Balans & Dans is niet verantwoordlijk voor eventueel lichaamelijk letsel tijdens en na de lessen.

19. Balans & Dans is niet verantwoordelijk voor verlies of achtergelaten goederen.

20. Balans & Dans werkt met een reserveringssysteem via internet. Dat wil zeggen dat u voor alle groepslessen kunt reserveren. Op die manier weet u altijd of er plek is in de door u gekozen les. U kunt maximaal 3 uur van tevoren een les reserveren en/of annuleren. Echter als u gereserveerd heeft en niet komt (zonder af te zeggen) nemen wij hier notie van. Na 3 keer onterecht reserveren brengen wij u (vanaf 1 oktober 2020) € 10,- boete in rekening.

21. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Balans & Dans te hebben gelezen en te accepteren.

22. Vanaf 25 mei 2018 heeft Balans & Dans volgens de nieuwe AVG wet het privacy beleid aangepast.